گروه اصلی :
گروه فرعی :
عنوان :
بازی بعدی :: هفته 17 سری آ : فیورنتینا - جنوا

ناپولی - فیورنتینا

528 شماره اطلاع نامه : ناپولی - فیورنتینا 1396/09/12 ناپولی - فیورنتینا هفته 17 سری آ : فیورنتینا - جنوا :: بازی بعدی ناپولی - فیورنتینا

ناپولی - فیورنتینا

هفته هفدهم رقابت های سری آ - یکشنبه 26 آذر 1396 - ساعت 17:30 - ورزشگاه آرتمیو فرانکی، شهر فلورانس


صفحه 1 از 1