اخبار :: اخبار باشگاه

سه بازی تدارکاتی در اردوی موئنا

1194 شماره اطلاع نامه : سه بازی تدارکاتی در اردوی موئنا 1392/04/06 سه بازی تدارکاتی در اردوی موئنا اخبار باشگاه :: اخبار سه بازی تدارکاتی در اردوی موئنا
سه بازی تدارکاتی در اردوی موئنا

سه بازی تدارکاتی در اردوی موئنا


باشگاه فیورنتینا برنامه بازی های دوستانه خود برای اردوی تدارکاتی موئنا را اعلام کرد. بدین ترتیب تیم های ترنتینو، پرو پاتریا و آپولون رقبای تدارکاتی ویولا در اردوی پیش فصل خواهند بود.بر اساس اعلام قبلی باشگاه، نفرات کادر فنی و بازیکنان به مدت 6 روز در مونتکاتینی (متن خبر اینجا) و سپس برای چیزی در حدود 3 هفته نیز در کمپ تمرینی موئنا مشغول آماده سازی خواهند شد (متن خبر اینجا). اما حریفان تمرینی ویولا در زمان حضور در موئنا نیز امروز از سوی باشگاه به طور رسمی اعلام شد. فیورنتینا ابتدا در روز شنبه 20 ژولای ساعت 17:30 به وقت محلی (29 تیر ساعت 20 به وقت تهران) به مصاف تیم ترنیتنو، که باشگاهی از همان منطقه می باشد خواهد رفت و 4 روز بعد یعنی چهارشنبه 24 ژولای ساعت 17:30 به وقت محلی (2 مرداد ساعت 20 به وقت تهران) با تیم پرو پاتریا دیدار می کند.


آخرین دیدار بنفش پوشان نیز روز شنبه 27 ژولای ساعت 17:30 به وقت محلی (5 مرداد ساعت 20 به وقت تهران) با تیم قبرسی آپولون لیماسول خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می رسد که کادر فنی تصمیم گرفته در این مدت 3 بازی بسیار سبک را برای بازیکنان در نظر بگیرد تا مشکل زیادی در روند بدنسازی و آماده سازی آنها ایجاد نشود. البته احتمال هرگونه اضافه شدن دیدار دوستانه در این زمان نیز وجود دارد. صحبت های زیادی برای برگزاری دیدار های دوستانه دیگر در زمان های متفاوت هم بوده که هنوز قطعی نشده است.