اخبار :: اخبار تغییرات سایت

با "اخبار روزانه تابستان" به فیورنتینا نزدیک تر شوید !

1789 شماره اطلاع نامه : با "اخبار روزانه تابستان" به فیورنتینا نزدیک تر شوید ! 1393/04/10 با "اخبار روزانه تابستان" به فیورنتینا نزدیک تر شوید ! اخبار تغییرات سایت :: اخبار با "اخبار روزانه تابستان" به فیورنتینا نزدیک تر شوید !
با "اخبار روزانه تابستان" به فیورنتینا نزدیک تر شوید !

با "اخبار روزانه تابستان" به فیورنتینا نزدیک تر شوید !

از امروز با آغاز ماه ژولای و شروع رسمی فصل نقل و انتقالات تابستانی، همانند گذشته اخبار روزانه باشگاه فیورنتینا را در قالب یک خبر که با منتشر شدن خبری تازه به روز خواهد شد، در اختیار شما علاقه مندان به ویولا قرار خواهیم داد تا از تمامی اتفاقات رخ داده در اطراف باشگاه فیورنتینا مطلع شوید. لازم به ذکر است این خبر ها که با نام "اخبار روزانه تابستان" منتشر می شوند، در برگیرنده تمامی اخبار پیرامون باشگاه بوده که به صورت خبر های کوتاه در کنار هم قرار می گیرند. البته خبر های مهم تر که نیاز به متن کامل تری نیز دارند به صورت جداگانه هم نوشته خواهند شد. عنوان و تصویر خبر نیز با انتشار خبری مهم، تغییر خواهند کرد تا اینکه عنوان و تصویر مهم ترین اتفاق در پایان همان روز خاتمه دهنده آن روز تابستانی باشد.