اخبار :: اخبار باشگاه

آغاز سال 2015 میلادی و آمادگی برای شروع سالی موفق تر

2096 شماره اطلاع نامه : آغاز سال 2015 میلادی و آمادگی برای شروع سالی موفق تر 1393/10/11 آغاز سال 2015 میلادی و آمادگی برای شروع سالی موفق تر اخبار باشگاه :: اخبار آغاز سال 2015 میلادی و آمادگی برای شروع سالی موفق تر
آغاز سال 2015 میلادی و آمادگی برای شروع سالی موفق تر

آغاز سال 2015 میلادی و آمادگی برای شروع سالی موفق تر

امروز در اولین روز از سال 2015 میلادی فعالیت خاصی پیرامون باشگاه فیورنتینا شکل نمی گیرد و بازیکنان و کادر فنی به همراه مدیران به استراحت خواهند پرداخت تا اینکه در نوبت عصر فقط یک جلسه تمرینی را با حضور هواداران برگزار کرده و برای ساختن سالی موفق تر از قبل آغاز به کار کنند.