اخبار :: اخبار باشگاه

شوک خبری: باشگاه فیورنتینا به فروش گذاشته شد !

3010 شماره اطلاع نامه : شوک خبری: باشگاه فیورنتینا به فروش گذاشته شد ! 1396/04/05 شوک خبری: باشگاه فیورنتینا به فروش گذاشته شد ! اخبار باشگاه :: اخبار شوک خبری: باشگاه فیورنتینا به فروش گذاشته شد !
شوک خبری: باشگاه فیورنتینا به فروش گذاشته شد !

شوک خبری: باشگاه فیورنتینا به فروش گذاشته شد !

خانواده دلاواله به طور رسمی اعلام کرد به پیشنهاد های مناسب برای واگذاری باشگاه گوش خواهند داد.

متن کامل بیانیه خانواده دلاواله به شرح زیر می باشد:
 

"مالکان باشگاه ای سی اف فیورنتینا اعلام می کند به دلیل نارضایتی گروهی از هواداران، قطعا آماده است تا از کار کنار رفته و باشگاه را در دسترس افرادی قرار دهد که قصد خرید آن را دارند. بدین ترتیب آنها می توانند باشگاه را به شکلی که احساس می کنند درست است، مدیریت کنند. زمان آن رسیده تا افرادی که عاشق لباس ویولا هستند و اعتقاد دارند باشگاه می تواند به گونه ای متفاوت مدیریت شود، جلو آمده و موفقیت های بزرگی را به ارمغان آورند. مالکیت باشگاه در دسترس بوده و مالکان آماده اند تا به پیشنهاد های واقعی و مناسب گوش دهند. به طور مشخص، افرادی که خالصانه بهترین ها را برای فیورنتینا می خواهند و جدیت و استحکام لازم برای هدایت باشگاهی چون فیورنتینا را دارند. در این فاصله زمانی،[مدیران فعلی] باشگاه با قدرت و جدیت کامل و مانند همیشه با نهایت تعهد کاری به فعالیت ادامه می دهند."